Vad innebär egentligen Sökmotormarknadsföring?

Begreppet Sökmotormarknadsföring innebär en typ av betald aktivitet online, vars syfte är att ett företag skall bli mer synbart vid olika sökmotorer. Med andra ord så är det all den typ av resultat som man ser när man söker efter något på nätet, och man kan alltså optimera ett företags chanser att synas. Vill ett företag synas mer så kan man alltså välja att arbeta med Sökmotormarknadsföring vilket skall leda till större synlighet.

Ett exempel på detta kan vara köp av sponsrade länkar (man kan synas via nätverk eller bloggar där man köpt in sig för att synas med sin produkt eller verksamhet) eller att man arbetar med sökoptimering (och på så sätt hamnar högre upp på sökmotorträffslistan). Den sistnämnda kan man dock inte köpa sig till högre placering utan det sker mer automatiskt.

Mer om begreppet Sökmotormarknadsföring.

Begreppet Sökmotormarknadsföring kommer från det engelska begreppet Search Engine Marketing, eller SEM. Man kan säga att detta är en term som samlar olika områden inom marknadsföring i sökmotorerna. Området har utvecklats enormt och är idag omtalat inom den digitala världen och för att synas som företag är det viktigt att veta vad som gäller inom Sökmotormarknadsföring. Vidare handlar det om att förstå hur man syns inom digital kommunikation, exempelvis vid nyhetsartiklar, olika nätverk, bloggar och Communitys.

Genom Sökmotormarknadsföring kan man lättare förstå och därefter välja var man vill synas, och på så sätt nå ut lättare till rätt kunder. Man kan välja att rikta in sig på en specifik marknad och satsa sin exponering via de bloggar, tidningar eller nätverk som dessa individer väljer att nyttja. Det finns idag många olika vägar för att få veta mer om sökmotormarknadsföring som kan tillämpas till ens eget företag.