Transkribera för att minnas allt

Genom att transkribera en intervju sparar man inte bar det som sagts utan får även med sinnesstämningen och eventuella undertoner och saker som sägs i det dolda. Att transkribera ljudfiler är mycket tidsödande, för att kunna få med allt kommer det att krävas många tillbaka spolningar. För att skapa bra förutsättningar för en transkription är det viktigt att ha en väl förbered intervju. Genom att låta en man intervjuar få prata i lugn och ro utan att bli avbruten kommer det att vara lättare att uppfatta vad hon eller han säger.

Får den svarande också tid kommer det troligen innebära att denne ger bättre svar, man får tid att verkligen fundera och ge utrymme till utförliga samtal. Att vara förbered innebär även att man har skrivit ned frågor som skall tas upp. Man bör inte bara skrivit frågor utan även analyserat dem för att garderas sig mot att det ska kunna ske missförstånd eller att frågorna kan leda till otydliga svar. Otydliga svar är naturligtvis mycket svåra att förhålla sig till när man ska transkribera.

Bra transkription tar tid.

När man förbered ett arbete bör man räkna med redan från början att intervjun och transkriberingen kommer att ta mycket tid. Idag finns det olika program som gör att man kan förenkla processen men det går inte att komma ifrån att vill man ha ett bra resultat då måste man vara bered att satsa sin tid.

Vill man inte det kan man lika gärna fundera på om det är någon mening med det överhuvudtaget. Anledningen att man transkriberar är just för att få en arbetsunderlag som är noga genomfört och därmed blir en pålitlig källa. Under uppsats arbeten och forskningsrapporter är det vanligt att man transkriberar intervjuer. På så sätt kan man enkelt gå tillbaka till materialet om man vill styrka det som sagts i färdigställda rapporter.

Vad innebär egentligen Sökmotormarknadsföring?

Begreppet Sökmotormarknadsföring innebär en typ av betald aktivitet online, vars syfte är att ett företag skall bli mer synbart vid olika sökmotorer. Med andra ord så är det all den typ av resultat som man ser när man söker efter något på nätet, och man kan alltså optimera ett företags chanser att synas. Vill ett företag synas mer så kan man alltså välja att arbeta med Sökmotormarknadsföring vilket skall leda till större synlighet.

Ett exempel på detta kan vara köp av sponsrade länkar (man kan synas via nätverk eller bloggar där man köpt in sig för att synas med sin produkt eller verksamhet) eller att man arbetar med sökoptimering (och på så sätt hamnar högre upp på sökmotorträffslistan). Den sistnämnda kan man dock inte köpa sig till högre placering utan det sker mer automatiskt.

Mer om begreppet Sökmotormarknadsföring.

Begreppet Sökmotormarknadsföring kommer från det engelska begreppet Search Engine Marketing, eller SEM. Man kan säga att detta är en term som samlar olika områden inom marknadsföring i sökmotorerna. Området har utvecklats enormt och är idag omtalat inom den digitala världen och för att synas som företag är det viktigt att veta vad som gäller inom Sökmotormarknadsföring. Vidare handlar det om att förstå hur man syns inom digital kommunikation, exempelvis vid nyhetsartiklar, olika nätverk, bloggar och Communitys.

Genom Sökmotormarknadsföring kan man lättare förstå och därefter välja var man vill synas, och på så sätt nå ut lättare till rätt kunder. Man kan välja att rikta in sig på en specifik marknad och satsa sin exponering via de bloggar, tidningar eller nätverk som dessa individer väljer att nyttja. Det finns idag många olika vägar för att få veta mer om sökmotormarknadsföring som kan tillämpas till ens eget företag.

Brandingenjörer vet vad de gör

Har du någon gång funderat på vad en utbildning brandingenjör egentligen innebär? Tag chansen att genomgå en utbildning av hög kvalitet och gör nytta i dagens samhälle. En brandingenjör verkar inom många olika områden och kan både dokumentera och ge vägledning till de som behöver. Ett återkommande exempel idag är asylboenden och HVB boenden för ensamkommande barn. Här finns det ofta brister i brandsäkerheten i och med att dessa boenden öppnade i en sån rasande fart.

Att låta människor bo i bostäder där det kanske saknas utrymningsväg eller det inte finns tillräckligt med brandvarnare uppsatt är inte acceptabelt. Det är här en brandingenjör kommer in i bilden. Denna person kan med säker hand peka och påtala brister men också hjälpa till att komma med lösningar på problemen.

Brandingenjörer behövs i samhället

Det finns många varierade yrken att välja mellan idag. Brandingenjör är ett yrke som behövs men som ligger lite i det dolda. Yrket innehåller många delar som är viktiga. En stor del är att ge brandteknisk rådgivning vid möten, svara på frågor och komma med tips och idéer på funderingar som uppstår.

Att tolka och tillämpa relevanta myndighetskrav är en del som kräver tankeverksamhet och att man kan läsa lagtexter. Vad är accepterat och vad är inte godtagbart? Viktigt är att kunna optimera olika typer av brandskyddslösningar och presentera dessa på ett bra och enkelt sätt.

Brandtekniska beräkningar förekommer en hel del vilket också kontroller och uppföljningar gör. Sist men inte minst är en av kanske de bästa delarna i yrket, upprättandet av slutintyget och godkännandet av att brandskyddet är tillfredsställande.